Právě režisér a zakladatel divadla KočéBR Vítězslav Větrovec příchozím o takovém kočování povypráví. V roce 2014 divadlo KočéBR a studenti Divadelní fakulty JAMU vyrazili na třítýdenní divadelní pouť po vsích ve východním Turecku, kde zkoumali univerzálnost divadelní komunikace v jazykově a kulturně odlišném prostředí.

„Prostřednictvím inscenace Cykly, která čerpala z českých lidových tradic, zvyklostí a písní a věnovala se obecně lidským tématům, jako jsou narození, křest, svatba, rodičovství či smrt, jsme zkoumali možnosti divadelní komunikace v kraji divadlem takřka nedotčeném,“ prozradil Vítězslav Větrovec.

Součástí přednášky bude i projekce dokumentárního filmu Lucie Harapátové KočéBRování 2014: Cykly.