Jako první přijdou na řadu silnice a chodníky. Ve druhé etapě oprav lokality město počítá s vybudováním parčíku před horní branou hřbitova, s obnovou zeleně a s celkovou, definitivní úpravou Zichpili. Tam žili zejména v 19. století v menších roubených, částečně roubených i zděných domcích chudší obyvatelé.

S myšlenkou rekonstrukce této lokality přišel již bývalý místostarosta Humpolce Roman Brzoň. Samotné uskutečnění oprav zbrzdily změny v projektu. Nakonec představitelé města oslovili specialistu na projektování komunikací a letos vyhlásili výběrové řízení na zhotovitele, které vyhrála havlíčkobrodská firma Chládek a Tintěra. Vysoutěžená cena činí zhruba 2,31 milionu korun. „Rozhodli jsme se, že práce na 
Zichpili rozdělíme do dvou etap. Letos je od srpna do října v plánu oprava povrchu bočních ulic a jeho sjednocení. Silnice budou v žulové kostce a vybrané části budou ze štěpky. Výjimku tvoří úsek u nemocnice, který zůstane 
v asfaltu. Nechceme totiž, aby pacienty rušil hluk projíždějících aut po dláždění," vysvětlil místostarosta Humpolce Květoslav Namyslo.

Jak dále doplnil, ještě letos zřejmě zahájí budování parčíku, ovšem jeho dokončení plánují až ve druhé etapě. „Nejdříve chceme dokončit komunikace. V příštím roce ve druhé etapě pak doladíme poslední úpravy," zdůvodnil Namyslo s tím, že nezapomínají ani na obnovu zeleně.
Město do budoucna počítá také se zvelebením zelené plochy nad parkovištěm u bývalé nemocnice a s přípravou projektu nových parkovacích stání u zahradnictví, kde donedávna rostly již staré túje. Tam by mohlo vzniknout až patnáct stání.

Radnici nenechává v klidu ani otázka úpravy nepřehledné křižovatky u nynějšího parkoviště před restaurací Kalich. Obnovu Zichpili kvituje obecně prospěšná společnost Castrum, která ve „čtvrti" provozuje skanzen. „Myslím si, že Zichpil si obnovu zaslouží a je dobře, že k ní konečně dojde, i když se letos musíme smířit s tím, že nám opravy trošku naruší turistickou sezonu. Ale je to daň, kterou je třeba podstoupit vždy, když se něco podobného děje," konstatoval ředitel společnosti Castrum Pavel Koubek.