Uskutečnil se tam jednadvacátý ročník soutěže v první pomoci s mezinárodní účastí, které se zúčastnili studenti ze středních škol České republiky, ale také ze Slovenska, Německa a děti z Červeného kříže z Rakouska.

„Soutěže se účastní pětatřicet čtyřčlenných družstev a ještě tu jsou studenti ze zdravotnické školy v Jihlavě, kteří nám to tady pomáhají organizovat a dělají nám i figuranty," uvedla vedoucí soutěže Marie Říhová.

Letošní novinkou soutěže je zapojení místních obyvatel do děje nehody. „Já si myslím, že je důležité, abychom tu byli, protože některé týmy se nás ptají, jestli jsme v pořádku a co se tu stalo. Jiní si naopak myslí, že pokud z nás necáká krev, tak nám nic není, a přehlíží nás, tím pádem se jim strhnou body," vysvětlila obyvatelka Mladých Bříšť Marie Nechvátalová.

Na středu byly pro mladé zdravotníky připraveny dvě modelové situace, při kterých se museli postarat o velké množství raněných. „Tady můžeme vidět situaci, která představuje bitku německých a českých studentů. Je tu kolem patnácti zraněných. Některým v podstatě nic není, ale jsou tady lidi, kteří mají třeba nůž v břiše, velké krvácení ze střepů a tak dále. Úkolem čtyřčlenného družstva je roztřídit zraněné, dále rozhodnout, kdo potřebuje pomoc, a kdo ne, a jakmile velitel má pocit, že situaci nějakým způsobem vyhodnotil, tak potom imitujeme volání na rychlou," nastínila Říhová, jak by zdravotníci měli postupovat. V roli figurantů se vyskytli i němečtí studenti, takže organizátoři akce do soutěže vložili i prvek schopnost domluvit se v cizím jazyce.

Lidé, kteří soutěžní tým hodnotí, jsou profesionální pracovníci záchranné služby z Vysočiny. „Po každém výkonu, který tým předvede, záchranáři vypíchnou to, co udělali dobře, a upozorní je na to, co udělali špatně. Záchranáři je bodují podle pěti základních kritérií. Jak komunikují, jak zhodnotili situaci, jak poskytli první pomoc těm, kteří ji opravdu potřebovali, nebo jakým způsobem volali na rychlou. Na konci akce vyhodnotíme a oceníme tři nejlepší družstva, nejlepšího velitele a nejlepšího figuranta, kterého volí přímo soutěžící," sdělila Říhová, která dodala, že myšlenkou soutěže je umět poskytnout první pomoc bez speciálních pomůcek.

Týmy tedy smí používat například kapesníky či šátky. „S naším výkonem jsme spokojení. Máme dobré zkušenosti ze školy. Navíc chodíme i do kroužku a na přípravu mimo školu," řekla Lenka Trávníčková, kapitánka týmu ze Střední zdravotnické školy v Jindřichově Hradci. Nejlepším kapitánem týmu se stal zdravotník Lukáš Háze.

Denisa Šimanová