Tak lze ve zkratce shrnout vzkaz opozičního zastupitele Pavla Hájka pelhřimovské
rekordmanské agentuře Dobrý den. Příspěvek pro ni i na tyto akce ale po delší diskusi většina zastupitelů schválila. Agentura v posledních letech dostává od města roč-
ně milion na propagaci Pel-hřimova jako Města rekordů 
a druhý milion na pořádání festivalu rekordů, masopustu, Dne dětí a Zlaté neděle.

A právě druhý příspěvek se stal terčem diskuse na středečním zastupitelstvu. Místo-starosta Josef Koch upozornil, že rozhodnutí o něm nelze oddálit, protože festival se připravuje rok dopředu a zrovna letos má být 25. ročník. Dodal, že jednání o podpoře agentu-ry v budoucnu budou probíhat.

Zastupitel Hájek úvodem upozornil, že „možná vypouští džina z lahve". Pak řekl, že si váží agentury Dobrý den, ale že je otázkou, jestli propagace Pelhřimova má být postavena jen na rekordech, a ne třeba i na „královském městě plném architektury".

Město rekordů

K projednávanému milionu Hájek sdělil, že festival je významná akce, a je potřeba ji podpořit. „Ale měli bychom si položit otázku: Proč nám akce jako masopust, Den dětí a Zlatou neděli musí dělat Dobrý den jako externí subjekt, když má město vlastní kulturní 
zařízení (KZMP), které na to má lidi a dostatečný rozpočet 16 milionů korun?" ptal se Hájek s tím, že jím navrhovaný model funguje v Humpolci.
Zastupitel dodal, že podle něj KZMP tyto akce dříve zajišťovalo. „Měli bychom se 
o tom bavit koncepčně, není to nic osobního," uzavřel s tím, že se mu nelíbí ani vypláce-
ní celého příspěvku agentuře předem, bez podmínek.

Hájkovi oponoval zastupitel – a také hejtman kraje – Jiří Běhounek. „Kdykoli po volbách nastoupí nová síla, tak střílí do kultury a do agentury Dobrý den. Je to už potřetí. Nevím, jestli nějaká instituce město tak zviditelnila, aby bylo všude známo tím – možná vysmívaným – heslem Město rekordů," řekl. A jako příklad dobré propagace uvedl agenturou pořádanou akci k 60 letům tatranek, díky níž se Pel-hřimov zdarma dostal do hlav-ních zpráv České televize. „Co se týká akcí, ty musíme odmakat, nebo je koupíme," dodal hejtman s tím, že se nebrání diskusi o uceleném systému podpory.

Běhounek dodal, že pak je ale také třeba udělat hodnocení a ptát se lidí, jestli se jim určitá akce líbí, když ji pořádá někdo jiný. A navrhl, aby kultur-
ní komise předložila návrh městských akcí na rok 2016 a jejich financování. To podpořil i radní Josef Doubek.

Místostarosta Ladislav Med upřesnil, že agentura dostává už delší dobu stejnou částku, ale časem se k festivalu rekordů nabalily i další akce, takže se jí příspěvek na festival ponížil. To potvrdil i ředitel kulturních zařízení města (KZMP) Martin Ecler.

„Důležité je, že jako Pelhřimáci děláme spoustu akcí dohromady, protože každý umí něco. A kdekdo nám závidí, že se umíme domluvit," řekl s tím, že když zastupitelé rozhodnou, převezme akce KZMP. „Ale vyčlenit někoho z toho, co se tady děje a co se udělalo, je myslím špatně," doplnil.

Do diskuse se přihlásil i prezident agentury Miroslav Marek. „Kromě festivalu se nedereme o další akce, i když jsou to trošku naše děti, protože jsme je tvořili a vychytávali mouchy. Ale není to gró naší činnosti. A vždy, když město s něčím přišlo, tak jsme se nebavili o penězích, ale o tom, jak pomoci. Jestli myslíte, že za ty částky, o kterých je tu řeč, něco vyděláte nebo si na tom založíte podnikání, tak běžte," řekl Marek s dodatkem, že náklady festivalu jsou asi dvojnásobkem projednávané částky.

Šestnáct zastupitelů z dvaceti bylo pro Běhounkův návrh, že letos se agentuře na všechny čtyři akce dá milion a že se bude hledat další způsob podpory. Proti návrhu byl Pavel Hájek a zbylí dva zastupitelé Změny pro Pelhřimov.

Deník se po hlasování zeptal předkladatele návrhu, místostarosty Ladislava Meda, zda je do budoucna pro krácení dotací pro agenturu.
„Je pravda, že Pelhřimov moc atraktivních záležitostí nemá a agentura Dobrý den ho spojila s rekordy a kuriozitami. Zatím jsem se nesetkal s jinou podobnou iniciativou nebo někým, kdo by navrhl něco jiného v případě zrušení příspěvku," řekl Med.