Alespoň v to doufají oslovení chovatelé a pořadatelé jezdeckých akcí. Nebezpečná nemoc by neměla mít žádný nepříjemný dopad ani na srpnový jubilejní padesátý ročník humpolecké Zlaté podkovy, protože 
koně před závody prochází důkladnou prohlídkou. „Doufám, že našich koní se anemie nijak nedotkne. Myslím si, 
že vzhledem k nulové náka-
ze v republice nepředstavuje u nás tato nemoc riziko. Samozřejmě budeme s koňmi častěji chodit na prohlídky," mínil za organizátory humpoleckých koňských závodů Zlatá podkova Jiří Klubal.

Dodal, že letošní kulatý ročník Zlaté podkovy by neměl být v ohrožení. „Většinou 
k nám přijíždí čeští koně, ale je pravda, že mezi nimi jsou například i koně ze Slovenska nebo vozatajci z Rakouska. Ovšem každé přihlášené zvíře musí před samotnou registrací do Zlaté podkovy projít vyšetřením," podotkl Klubal.

Pod dohledem

Každý kůň má svůj průkaz 
a za jeho zdravotní stav zodpovídá pověřený veterinář. „Nikdy jsem se, zaplať pán-bůh, nesetkal s tím, že by nějaká nákaza zkomplikovala naše závody, a doufám, že se 
s tím nikdy nesetkám," zavzpomínal Jiří Klubal.

Pět nových ohnisek infek-ční anemie neboli chudokrev-nosti koní se v polovině května objevilo v Maďarsku. Smrtelné onemocnění se letos nevyhnulo ani sousednímu Německu. Rumunsko se s ním potýká dlouhodobě.

„V České republice byl výs-kyt této nákazy zaznamenán naposledy v roce 1988, tedy před 27 lety," uvedl mluvčí Státní veterinární správy 
Petr Pejchal. V souvislosti 
s rizikem onemocnění musí pořadatelé závodů, výstav nebo soutěží předložit výsledky vyšetření zvířete, které nejsou starší než půl roku. Dosud jim stačila zpráva maximálně dva roky stará. Pokud na akci v tuzemsku zavítá zahraniční kůň, údaje o něm budou nově zadávány do speciálního systému.

Majitel farmy rodiny Hrnčířových v Proseči pod Křemešníkem, která se specializuje na chov koní, Zdeněk Hrnčíř také odhadl, že anémie se v České republice neprojeví.

Důvodem, proč se nemoc neprojeví, jsou podle Hrnčíře dobře nastavená veterinární opatření. „Zpráva o anemii se nás dotkne hlavně v tom, že koním se bude odebírat krev jednou za půl roku, ale to je myslím i v našem zájmu. Podle mého názoru by podobná opatření měla platit v celé Evropské unii. Za prvé by se lépe dala určit ohniska nemoci a za druhé bychom jí mohli účinněji předcházet," zamyslel se Hrnčíř.
O nebezpečí anemie a o zpřís-nění prevence ví i Olga Šven-grová z Ranche Esperanza 
v Březí u Kamenice nad Lipou, kde tamní stáje „obývají" čtyři koně.

„Myslím si, že by nemoc naše koníky neměla ohrozit, pokud je nebudeme převážet 
k ostatním koním, kteří jsou bez krevních testů, a pokud nebudeme k nám do areálu vpouštět koně, kteří jsou též bez krevních testů. Nehledě na to, že tato pravidla upravuje zákon," přemítala Švengrová.

Infekční anemie koní je ve většině případů smrtelná.
Neexistuje proti ní spolehli-
vý lék, proto většina nakažených zvířat musí být utracena. Nemoc je nejčastěji přenášena krví, což má na svědomí hlavně krev sající hmyz.

Příznaky jsou přechodné nechutenství a horečnaté stavy, jenže často je chovatel nemusí vůbec zpozorovat. Dů-ležitou prevencí proti anemii koní je používání repelentních přípravků.