Vzhledem k rozsahu stavby i ke stáří budovy, která leží v blízkosti tamního kina, se navíc objevily komplikace, se kterými se museli projektant, zhotovitel a architekt vypořádat. Výsledkem domluvy je kompromisní navýšení částky za relevantní vícepráce a zároveň již zmíněné prodloužení termínu dokončení stavby.