Ten však budou humpolečtí zastupitelé probírat na únorovém veřejném zasedání. „Návrh rozpočtu už prošel diskuzemi přes Ekonomický odbor Městského úřadu Humpolec, vedení města, radní i neveřejné pracovní zasedání zastupitelů a nakonec ho čeká právě definitivní projednání na zastupitelstvu ve středu 27. února,“ informoval místostarosta Humpolce Vlastimil Brukner.

K nejvýznamnějším plánovaným investicím pro letošní rok patří v první řadě stavba kruhové křižovatky u firmy Vodak v Pražské ulici ve spolupráci s Krajem Vysočina. „Kraj jako vlastník komunikace zafinancuje opravy silnice a vybudování kruhového objezdu. Město se připojí s rekonstrukcí chodníků, vodovodu a kanalizace i veřejného osvětlení. Navíc zadáme opravu vodovodu v sousední Zahradní ulici. Městský rozpočet v tomto případě počítá s částkou čtyřicet pět milionů korun včetně DPH,“ vyčíslil Vlastimil Brukner.

Nový kruhový objezd by měl v Humpolci vyrůst na spojnici ulic Pražská, Okružní a Zahradní. „Jedná se o velmi nebezpečnou křižovatku v Humpolci. Kruhový objezd tam tedy budeme budovat hlavně z důvodu bezpečnosti. Na těchto městských pozemcích jsou už navíc hodně zastaralé sítě,“ doplnil Brukner.

V návrhu rozpočtu figuruje i částka dvacet milionů korun na vybudování komunitního centra v sousedství kina na Havlíčkově náměstí. V tomto případě město zažádá o dotaci. „Budováním zmíněného centra řešíme nevyhovující prostory, které jsou součástí budovy ze sedmdesátých let na Havlíčkově náměstí. Pokud se výstavba povede, vyroste zde několik kanceláří a kluboven pro různé spolky či důchodce, kteří se zde budou moci scházet. Komunitní centrum navíc dotvoří celou situaci náměstíčka,“ líčil podobu centra humpolecký místostarosta.

Opravy by se měla dočkat také střecha Základní školy Hálkova (10,5 milionu korun), Školní ulice (3,7 milionu korun) a ulice Blanická (4,8 milionu korun).

Jak uvedl místostarosta Humpolce Vlastimil Brukner, návrh rozpočtu na rok 2019 je mírně deficitní, ale dorovnají ho kapitálové výdaje. „Město dlouhodobě hospodaří vyrovnaně, pro letošek je navíc naplánovaný nejnižší deficit od roku 2014,“ okomentoval pozitivní finanční výsledky města Brukner.

Vyrovnaný rozpočet zahrnuje i dva úvěry, které Humpolec splácí. „Úvěr pro financování základní technické vybavenosti v ulici Mírová letos splatíme. Počítáme i se splátkami úvěru, který město využilo pro zaplacení realizace základní technické vybavenosti pro nové parcely v ulici Blanická,“ dodal Vlastimil Brukner.