Podobu pracovní verze prvního znaku obce Putimov znalo do poslední chvíle jenom pár osob. „Nikdo předtím znak oficiálně neviděl, ani zastupitelé. Bylo to překvapení v podstatě pro všechny,“ potvrdil starosta obce Putimov Josef Pulda.

Pracovní verzi znaku si v Putimově sestavili na vlastní pěst. „Návrh znaku sestavil Rostislav Čech, člen letopisecké komise města Pelhřimova, který pátral v historii obce a zachytil několik významných bodů,“ informoval Pulda s tím, že o grafickou podobu se zasloužila místní grafička.

Dominantou navrženého putimovského symbolu je kaplička a len. „Našel jsem čtyři historické body, které jsem použil. Rok 1379, což je nejstarší zmínka o obci Putimov a období, kdy byla součástí biskupského panství v Červené Řečici.

Druhou poznámkou bylo to, že se v Putimově poměrně ve velkém pěstoval len,“ vyjmenoval hlavní inspiraci Rostislav Čech. „Další byl letopočet 1830, kdy byla postavena putimovská kaplička, jakožto nejstarší památka. Poslední je rok 2011, kdy Putimov vyhrál zelenou stuhu Kraje Vysočina za zeleň,“ doplnil.

Představený návrh by se mohl stát oficiálním symbolem obce již v příštím roce. „Musíme to ještě doladit po grafické stránce, aby návrh znaku odpovídal všem požadovaným normám. Pak podáme žádost do Parlamentu České republiky, kde náš návrh znaku musí projít schvalováním,“ vylíčil další nutné kroky Josef Pulda.

Zatímco k získání oficiálně schváleného znaku Putimova místním ještě zbývá vyřízení řada formalit, dalším odhaleným překvapením se putimovští mohou chlubit už nyní. „Klubovna je další z věcí, o které občané vůbec nevěděli, že se připravuje,“ prozradil Pulda s tím, že celý projekt klubovny měla na starost Lenka Marková, členka tamního zastupitelstva.

Vybudování klubovny bylo původně plánované až na následující rok. Nakonec se to ale stihlo rychleji, než všichni čekali. „Bylo to také překvapení pro místní. Kdo sleduje obecní stránky, nebo zápisy ze zastupitelstva, tak věděl, že jsem o tom jednali a chtěli do toho nějaké peníze investovat,“ přemítal starosta Putimova. „Zamýšleli jsme to zařadit do rozpočtu na příští rok, ale nakonec to ani nebylo tak nákladné a vše se zvládlo vytvořit ještě během letošního roku,“ dodal.

Děti s dospělým doprovodem do Klubíčka budou moci přijít vždy, když bude otevřená budova obecního úřadu. „Předpokládám, že bych v Klubíčku pravidelně každý čtvrtek pořádala hodinovou nebo dvouhodinovou činnost typu kreslení, malování,“ nastínila plány Lenka Marková.

O obou překvapeních se místní dozvěděli během programu pod vlajkami, který se v Putimově uskutečnil 28. října v rámci Českého dne s českými vlajkami. „Myslím si, že se to povedlo a maminkám i dětem se v Klubíčku bude líbit,“ zhodnotila chvíli po odhalení obou překvapení obyvatelka Putimova Marie Bartňová. „Znak se mi také moc líbí a myslím si, že ten návrh je velmi vydařený,“ uzavřela s nadšením.