Nad okny na balkon pod římsou býval podle dostupných fotografií nápis Radnice a spořitelna. Po zániku okresních úřadů a vzniku obcí s rozšířenou působností se část Městského úřadu přesunula do objektu zámku. Objekt radnice slouží pro výkon samosprávy města Pacova a je zde sídlo České spořitelny. "Označení objektu pokládám nejen za vkusné, ale také za nutné z pohledu přehlednosti pro návštěvníky města Pacova," sdělil starosta Pacova Lukáš Vlček.