Pracovní tým observatoře při této příležitosti představí zájemcům meteorologická měření a pozorování nebo třeba postupy při dlouhodobém monitorování kvality ovzduší. Observatoř, která se nachází zhruba tři kilometry severozápadně od Košetic, bude přístupná veřejnosti od 9 do 14 hodin.