Zmíněné letopočty ale napovídají, že publikace poodhaluje dobu, k níž patří napoleonské války. A to už nezajímavé rozhodně není. Na úterý 13. února od sedmnácti hodin přichystalo Muzeum Vysočiny Pelhřimov program nazvaný Napoleonský večer, přednášejícím bude autor knihy Vojenské trestní právo ve Francii v letech 1789 až 1805 Jiří Cihlář.

V úterý 13. února chystáte Napoleonský večer v Muzeu Vysočiny Pelhřimov. Co bude jeho součástí?
V rámci své přednášky chci pojednat primárně o třech oblastech – o napoleonských válkách obecně, o válečných událostech na Pelhřimovsku, Jihlavsku a Táborsku a na závěr o vojenském trestním právu té doby. Mým cílem je posluchače seznámit s touto dobou. Nikoliv však z pohledu vládnoucí vrstvy, či generálů (jak se dějiny zpravidla prezentují), ale z pohledu obyčejných lidí – ať již z pohledu vojáků, tak i civilistů.

Napoleonské války jistě ovlivnily každodennost i v našem regionu. Co museli běžní obyvatelé na Pelhřimovsku během napoleonských válek snášet, jak se jim žilo?
V první řadě je potřeba se vžít do života tehdejšího obyčejného člověka. Ten zpravidla pracoval v zemědělství a o politiku se příliš nezajímal. Když pak přišlo vojsko do jeho kraje, ať již spřátelené či nepřátelské, musel vydat své zásoby potravin, které měl připraveny na zimu a několik vojáků ubytovat ve svém domě. Případné krádeže nebyly výjimkou. Čím déle se v regionu vojsko zdržovalo, tím větší zátěž pro obyvatelstvo to znamenalo. Lidem pak hrozilo, že nebudou mít v zimě co jíst. Pokud by však vojsku vzdorovali, mohli přijít o více než jen střechu nad hlavou.

Co nového přináší vaše kniha?
Kniha zpracovává téma dosud u nás nezpracované, a to vojenské trestní právo z dob napoleonských válek. Ve stručnosti řečeno pojednává o tom, jaké delikty byly za napoleonských válek postihovány, jaké se aplikovaly tresty a jak probíhal proces u vojenského soudu, jaká měl u takového soudu voják práva a mnoho dalšího. Kniha navíc obsahuje řadu příběhů pamětníků a snaží se tak přiblížit reálné prosazování práva, nezřídka v kontrastu s literou zákona.

Co vás na období napoleonských válek fascinuje?
Přestože se oblasti napoleonských válek věnuji již řadu let, úplně na tuto otázku nedokážu odpovědět. Je v tom asi něco srdečního. Byla to doba plná rozvoje, objevování, modernizace a osvícenství, ale také revoluce, krve a válek. Tato doba sebou přinesla mnoho dobrého i zlého, má pro mne však jakési značné charizma. Ať si to chceme přiznat nebo ne, války jsou vždy něco, co přitahuje pozornost. Však také v hodinách dějepisu se učíme téměř výhradně o válkách a může se nám zdát, že vše důležité se stalo pouze s přispěním nějaké války. Ty napoleonské se dotkly celé Evropy a mnoha dalších mimoevropských končin. Byly to války, které byly neustále v pohybu, proti sobě stály celé národy, často se měnila politická mapa Evropy, a nenesou sebou podtext nelidského a nehumánního zacházení. Navíc v sobě mají přeci jen něco čestného a rytířského. A lidé, kteří se ocitli na jevišti tohoto divadla, museli snášet mnohé strasti, které si ani neumíme představit, proto se domnívám, že by na ně nemělo být zapomenuto.

Máte pro posluchače připravené něco speciálního?
Napoleonským válkám se věnuji i v rámci historických vzpomínkových akcí v uniformě francouzského řadového granátníka. Posluchači se tak mohou těšit na ukázku dobové uniformy a pěchotní pušky.Hana Zrno Vondrů

(Autorka je kunsthistorička, pracuje v Muzeu Vysočiny Pelhřimov)