V Pelhřimově je konkrétně čas už jen do konce měsíce. „Až do konce listopadu přijímáme termíny akcí, které nedodrží dobu nočního klidu, abychom je mohli zařadit do vyhlášky. O tradiční akce, jako je například Festival rekordů a kuriozit, tak návštěvníci nepřijdou," řekla Alexandra Knapová, mluvčí města Pelhřimova.

V Pacově mají organizátoři akcí času víc. „Oslovili jsme organizace a pořadatele akcí a teď s nimi o konkrétních datech komunikujeme. Termíny budeme shromažďovat přibližně do půlky prosince," vysvětlil starosta Pacova Lukáš Vlček.

Oproti tomu v Humpolci bylo shromažďování dat ukončeno už v polovině října. „Oslovili jsme všechny organizace, jestli chtějí zařadit do vyhlášky, a ti, kteří se ozvali, tam jsou," řekl na listopadovém zasedání zastupitelstva místostarosta Květoslav Namyslo. Vedle organizací oslovilo město 
s dostatečným předstihem 
i širokou veřejnost prostřednictvím upozornění 
v Radničních listech.

Zcela jinak postupují 
v Horní Cerekvi. „Neshromažďujeme data akcí. Tento systém se nám zdá složitý, protože sami pořadatelé prozatím nevědí přesné datum. To se navíc také vlivem okolností může ještě změnit. Povolení o překročení či nedodržení doby nočního klidu tak budeme vydávat individuálně," vysvětlil starosta Horní Cerekve Jaroslav Andrle.

Obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu vydávají města na celý rok. Představitelé měst však počítají s její aktualizací i v průběhu roku 2017. „Může se stát, že se během roku objeví další události, které budou vyžadovat úpravu nočního klidu. Proto počítáme s tím, že v případě potřeby budeme vyhlášku aktualizovat," vysvětlil starosta Vlček.

Shodné stanovisko zaujali i představitelé města Pelhřimova. Během listopadového zasedání zastupitelstva se na stejném postupu shodli rovněž i v Humpolci, přestože s tím zprvu nepočítali.

Novela zákona o nočním klidu se nevyhýbá ani malým obcím a vesnicím. Jejich aktivita je v tomto ohledu ale nízká. „Momentálně neevidujeme žádnou žádost ze spádových obcí a příměstských částí Pacova. Tam se ale akce pořádají spíše v delším časovém horizontu, a ne každoročně," objasnil Lukáš Vlček. V Humpolci pak přijali požadavek jen z oblastního výboru Krasoňov.

Přestože v některých městech na Vysočině se představitelé setkali s tím, že lidé nahlašovali i soukromé oslavy, na Pelhřimovsku takové zkušenosti nemají. „S tím, že by lidé nahlásili do vyhlášky svou oslavu narozenin nebo výročí, jsme se nesetkali," sdělila Knapová. „Evidujeme akce i fyzických osob, nejen městské. Rozhodně se ale nejedná o soukromé oslavy," doplnil starosta Vlček.

O významu a životnosti novely zákona o nočním klidu mnohá města pochybují. „Je to komplikovaná záležitost, schvalovat rok dopředu akce. I ten systém předtím, kdy o těchto výjimkách rozhodovala rada města, se nám zdál funkční. Myslím, že to nemá dlouhou životnost," zhodnotil situaci na listopadovém zasedání zastupitelstva starosta Humpolce Jiří Kučera.