V mapě nemá název, správce Povodí Vltavy jí říká „Vodní dílo Veselá" a místní ji přezdívají „přehrada". „Je to škoda, lidé jsou zvyklí se tam koupat," uvedl předseda osadního výboru Pavel Smrčka.

„Na vodním díle Veselá byly v květnu 2012 zjištěny závady v tělese hráze, a proto bylo přikročeno ke snižování hladiny až do vypuštění. Dále byly zahájeny kroky k opravě hráze, ta je ale podmíněna vyřešením složitých majetkoprávních vztahů. Proces byl přerušen povodněmi v červnu, v nejbližší době na něj navážeme," sdělila mluvčí Povodí Vltavy Michaela Pohůnková.

Nádrž se stavěla před rokem 1989 a pozemky pod vodní plochou podle údajů v katastru teď vlastní tři různé skupiny šesti majitelů. V Benátkách se spekuluje i o tom, že existuje zájemce o koupi nebo nájem nádrže.

Deník oslovil jednoho z vlastníků, ale ten se k věci odmítl vyjádřit. Na nádrži není žádná nájemní smlouva.