Na zatím posled-
ní schůzce vyšly najevo další okolnosti, které humpolecká radnice musí vyřešit. Situaci kolem prodeje stávajícího nádraží, které patří ICOMu, a budování nového terminálu v areálu této společnosti, s čímž souvisí i stavba obchodního centra na místě současného nádraží, komplikuje především aktuální projednávání nového územního plánu.

Háček je v tom, že k novému územnímu plánu města, který předchozí humpolecké zastupitelstvo odsouhlasilo a příslušné orgány ho potvrdily, dorazilo mnoho připomínek.

„Nejvíce lidí požaduje pozemek současného autobusového nádraží a území u sídla ICOMu vrátit do původního stavu," uvedl starosta Humpolce Jiří Kučera. Plocha současného nádraží je totiž v aktuálním územním plánu zařazena jako plocha „technická a dopravní řízení".

Klíčové jednání

V novém územním plánu je tento pozemek navržen tak, aby zde mohly být provozovány služby, obchody a podobně. Zároveň je tu plocha u sídla ICOMu určená pro veřejnou dopravu.

Bez potvrzení těchto dvou změn nemůže dojít k tomu, aby na místě stávajícího nádraží vyrostlo obchodní centrum a aby ICOM vybudoval nový terminál ve svém areálu.

Představitelé Humpolce tak nejdříve musí projednat a vyřešit došlé připomínky. Teprve potom mohou zastupitelé jednat o prodeji parkoviště, které přiléhá k současnému nádraží. To totiž patří městu 
a developer jej chce odkoupit 
a využít pro svůj záměr.

„Zatím není jasné, kdy jednání o připomínkách k územnímu plánu, od něhož se vše ostatní odvine, uskutečníme, ale pravděpodobně se tak stane na zasedání rady města. To připadá na 8. dubna," přemítal Kučera.

Generální ředitel ICOMu Zdeněk Kratochvíl zdůraznil, že ICOM současný areál nádraží nebude v žádném pří-padě využívat. „Pokud v novém územním plánu nebude plocha stávajícího nádraží 
zařazena tak, aby zde mohlo vzniknout obchodní centrum, a zůstane vedena jako plocha pro veřejnou dopravu, pak je variantou využít toto místo pro parkoviště nákladních automobilů," řekl Kratochvíl.

Generální ředitel ICOMu navíc doplnil, že firma pozemek současného nádraží městu neprodá ani tehdy, pokud by o něj město projevilo zájem. „A to vzhledem k sankcím, které by mohla developerská společnost uplatnit. V současné době s ní totiž máme smlouvu o prodeji tohoto pozemku," vysvětlil Zdeněk Kratochvíl.

Starosta města také podotkl, že Kraj Vysočina plánuje předběžně na rok 2017 výběr dodavatelů pro zajištění autobusové dopravy. „Objevily se obavy, že pokud ICOM výběrové řízení nevyhraje, nebudou mít autobusy jiného dopravce možnost zastavit cestujícím na novém autobusovém nádraží, jelikož to bude patřit ICOMu," zmínil Kučera.

Tento argument Kratochvíl vyvrátil s tím, že majitel autobusového nádraží je ze zákona povinen umožnit vjezd i všem ostatním dopravcům. „Navíc, kdyby ICOM nevyhrál krajské výběrové řízení, jaký je rozdíl mezi vjezdem jiných dopravců na staré a nové nádraží? Stále se přece jedná o majetek stejné firmy," oponoval ředitel.

Zástupce developera RC REInvest Josef Ondrušek argumentoval tím, že díky novému obchodnímu centru by v Humpolci vzniklo cirka sto nových pracovních míst. Za parkoviště pak městu nabízejí 4,5 milionů korun. „V případě, že město prodej pozemku odmítne, se může stát, že stejně o nádraží přijde, a protože developer svůj záměr neuskuteční, tak tu vznikne parkoviště pro nákladní automobily," přemítal Ondrušek.