„Záměrem fondu je podpořit děti a mládež s trvalým pobytem v Pacově a jeho místních částech, kterými jsou Bedřichov, Jetřichovec, Roučkovice, Velká Rovná a Zhoř, v případě, kdy jim finanční situace neumožňuje rozvíjet nadání ze všech oblastí společenského života,“ informoval starosta města Lukáš Vlček v pacovském zpravodaji Z mého kraje.

Děti se díky novému fondu mohou rozvíjet například v hudbě, divadlu, výtvarném umění, tanci, fotografování, sportu, vzdělávání, vědě nebo ve výzkumu.

„Příspěvek může sloužit například k úhradě pobytu na studijním, sportovním, hudebním či výtvarném soustředění pod dohledem odborníka,“ uvedl Vlček.

Šanci získat finanční podporu mají školáci, kteří reprezentovali Pacov na minimálně krajské úrovni. „Z nadačního fondu budou podporovány především takové děti, které se umístily v daném oboru na prvních třech místech soutěže konané minimálně na krajské úrovni. Mimořádné nadání pro danou oblast může potvrdit také škola,“ přiblížil Vlček.

Zahrada Vysočiny
Žirovnickým zámkem zavoní stovky lilií a denivek

Dotace může získat i organizace. „Nadační příspěvek může být poskytnut i právnické osobě, je-li to vhodné vzhledem k účelu, ke kterému má být nadační příspěvek použit,“ upřesnil Vlček. „Například nákup vybavení, sportovního náčiní a jiných movitých věcí, které může využívat více fyzických osob,“ dodal.

Žádosti mohou zájemci o finanční podporu odeslat až do konce října. „Pokud máte zájem finančně podpořit rozvoj talentu u svého dítěte, popište konkrétní záměr v žádosti. Ty můžete podávat od 1. července do 31. října,“ vyzval Vlček.

O přidělení příspěvku rozhodne správní rada zmíněného nadačního fondu. „Následně zástupci města s rodinou vybraných talentovaných dětí uzavřou smlouvu, ve které bude přesně vymezen způsob podpory,“ sdělil Vlček.

Gabriela Beňačková.
Legendární sopranistka předá své zkušenosti mladé generaci