Zastupitelé na svém posledním letošním jednání schválili změnu bytové koncepce, z níž po více než deseti letech vypadl projekt takzvaných rozjezdových bytů.

Veškeré byty v městském domě číslo popisné 1877, kde bývaly původně vesměs rozjezdové byty, budou nově přidělovány podle stejných pravidel, jako ostatní běžné obecní byty v majetku města.

Doposud patřilo k žádosti o takzvaný rozjezdový byt prohlášení žadatele, že si během pěti let, na které nájemní smlouvu na takový byt získal, nashromáždí prostředky, aby si mohl například koupit vlastní byt. Pětileté období bylo tehdy v roce 2003 stanoveno s ohledem na jeden ze základních parametrů stavebního spoření.

Kromě toho, že se změnila minimální doba stavebního spoření z pěti let na šest, doznaly změn i další okolnosti. A zejména cest mladých lidí k bydlení přibylo. „O rozjezdové byty přestal být zájem, za poslední rok přišla do bytové komise jediná taková žádost," konstatoval pelhřimovský místostarosta Ladislav Med (ODS), který návrh na úpravu bytové koncepce předkládal.
Poptávka po rozjezdových bytech klesala postupně, zastupitelé už v minulých letech schvalovali pro část těchto bytů změnu jejich statutu na klasické nájemní byty.

Během uplynulých let nastávala ještě další situace, která volala po přehodnocení pravidel. Nájemníci, jimž končila nájemní smlouva v rozjezdových bytech, vlastní bydlení nesehnali (mimo jiné i proto, že v Pelhřimově jakékoliv typy bytů na trhu chybí), a po bezproblémovém užívání rozjezdového bytu žádali o přidělení klasického nájemního bytu.

„Hrozila situace, že rozjezdové byty zůstanou prázdné, a na radnici se budou hromadit neuspokojené žádosti o klasické nájemní byty," doplnil informaci Med.

V Pelhřimově je nyní zhruba 570 nájemních bytů, včetně bytů se zvláštním režimem, například bytů v domech s pečovatelskou službou. „V dohledné době nepočítáme ani s rozšiřováním stávajícího bytového fondu, ani s privatizací městských bytů," uzavřel informaci Med.