Mimo to se žáci například dozvěděli, jak často a jak dlouho si zuby mají čistit, jakou by měl jejich kartáček mít tvrdost nebo kolikrát za rok by měli navštívit zubního lékaře.