Současné nádraží vlastní společnost ICOM transport, která ho chce prodat a postavit nový dopravní terminál 
ve svém areálu. Zájem o pozemek projevila developer-ská firma RC REInvest. Ta 
tu zamýšlí vybudovat obchod s potravinami (spekuluje se 
o Kauflandu), na nějž by navazovaly další prodejny.

Ke svému záměru by ráda využila přilehlé parkoviště, které však patří městu. Zastupitelé měli tuto středu hlasovat, zda území prodají, či nikoliv. Nakonec ale k tomuto rozhodování nedošlo.

„Hlasování jsme odložili, protože s našimi právníky chceme smlouvy o případném prodeji pečlivě ošetřit," zdůvodnil starosta Humpolce Jiří Kučera (ODS). Reagoval tak na dotaz zastupitelky Aleny Štěrbové (ANO), jak se situace kolem nádraží vyvíjí.

Starosta dále vysvětloval, jak bude jednání s firmou ICOM a se zástupci developera pokračovat. „Osmnácté-
ho března zasedá rada měs-
ta a na tomto setkání budou přítomni zástupci dopravce 
a developera. Od ICOMu budeme požadovat písemné vyjádření k pěti zásadním otázkám, které jsme sestavili. Jednat budeme i se zástupci obchodního řetězce. Zastupitelé pak rozhodnou, zda parkoviště město prodá, nebo ne," zmínil Kučera.

Zástupci developera již na veřejném setkání s obyvateli Humpolce, které se konalo 
4. února, podotkli, že v případě, že město pozemek neprodá, svůj projekt buď menší ploše přizpůsobí, nebo jej neuskuteční, a ICOM stávající nádraží prodá jinému zájemci. Jiří Kučera řekl, že nej-prve bude pro představitele města důležité jasné potvrzení toho, že firma skutečně 
začne budovat nový terminál a staré nádraží opustí. Někteří přítomní se starostou diskutovali o tom, zda by nebylo vhodné, aby město nynější nádraží od ICOMu koupilo a zachovalo jej. Na veřejné prezentaci ale generální ředitel ICOMu Zdeněk Kratochvíl podotkl, že firma nádra-ží prodá zájemci s nejvyšší nabídkou. Město by tak dle starosty zaplatilo kolem čtyřiceti milionů, což je podle jeho názoru velká zátěž pro rozpočet.

„Jedná se o veřejnou dopravu a nerozumím tomu, že by se Humpolec měl tvářit, že nejde o jeho záležitost. Ano, nyní je doprava nasmlouvána z kraje, ale domnívám se, že by neměla být v rukou monopolních dopravců. Je třeba jednat
s ICOMem i s dalšími dopravci. Ke koupi současného nádraží by se daly využít dotace z nových programů, což by byla významná finanční pomoc," přemítala Alena Štěrbová a poukázala na veřejné dopisy Luďka Rýznera a Jiřího Čekala, kteří v této problematice argumentují pro zachování současného nádraží.
Na veřejné prezentaci i na středečním zastupitelstvu promluvil také obyvatel Humpolce Vladimír Daněk, který aktivně vystupuje proti zrušení nynějšího nádraží.

„Jsem toho názoru, že dálkové autobusy by měly zastavovat pouze na nádraží. Nejde jen o zvýšený provoz ve městě, ale také o to, že například u zastávky u pošty nejsou veřejné toalety. Nový terminál tak, jak je nyní navržen, navíc nesplňuje normu, která uvádí, že autobusy nesmí v zastávkách couvat. Lidé budou také vystupovat za halou ICOMu a mezi projíždějícími autobusy ji budou muset obcházet," řekl Daněk.

K výtce týkající se normy 
o couvání se na veřejné prezentaci vyjádřil Kratochvíl 
s tím, že projekt nového terminálu samozřejmě projde všemi zákonnými postupy, aby k žádným problémům nedošlo.

Odpůrci prodeje parkoviště organizují petici, která podle posledních informací čítá tisíc sto podpisů. Zastupitel Jan Mácha (KDU-ČSL) se zajímal, jak se k tomuto bude přihlížet.

Tajemník úřadu Jiří Fiala odpověděl, že pokud minimálně půl procenta občanů Humpolce nad 18 let podá zastupitelům výzvu, zastupitelé na ni budou při příštím zasedání reagovat usnesením. „Zatím ale žádná výzva nedorazila," podotkl Fiala.

Na zasedání zastupitelstva se ozývaly i hlasy těch, kteří s námitkami odpůrců prodeje parkoviště nesouhlasí.

„Nebráním se diskuzím, dnes jsme shodou okolností vedli dlouhou diskusi s architekty Danem Mertou a Janem Šépkou, z níž mám velice dobrý pocit. Hovořili jsme o tom, jak by bylo možné v případě budování supermarketu vytvořit z architektonického hle-diska pěkný, moderní veřejný prostor. Pan Šépka dokonce slíbil, že se studenty vypracují urbanistickou koncepci Hum-polce," dodal Kučera.