Odvážlivci si budou moci vyzkoušet i sebezáchranu, plavání v šatech, ve vestě, záchranu ze břehu a mimo jiné také dopomoc tonoucímu.