Program oslav byl inspirován slavnostní jízdou parního vlaku na této trati, která se uskutečnila před 110 lety dne 23. prosince 1906.
Oslavy tohoto výročí se uskutečnily 27. prosince 2016. V devět hodin byla na nádraží úzkokolejné dráhy v Jindřichově Hradci přistavena vlaková souprava tažená, stejně jako v roce 1906, dvěma parními lokomotivami ověnčenými girlandami.

Byl připraven slavnostní program, takový, jako v roce 1906 při zahájení první jízdy vlaku na nově vybudované trati Jindřichův Hradec – Obrataň. V prostorách nádraží úzkokolejné trati v Jindřichově Hradci hrála dechová hudba. V dobových krojích účinkovali členové divadelního spolku, kteří představovali zemského místodržitele, hraběte Coudenhova a ministra dopravy železničního rytíře Guttenberga s bohatým doprovodem. Přítomna byla také skupina vojáků c. a k. rakousko-uherské armády v dobových uniformách. Program na nádraží doplnila velká skupina mažoretek z Jindřichova Hradce, která předvedla svůj program a sklidila velký úspěch.

Přesně v deset hodin, po zahoukání, byl vypraven do posledního místa zaplněný, historický parní vlak tažený dvěma dobovými lokomotivami. Jedna z nich byla vyrobena v roce 1890 v Lincia druhá pocházela z roku 1953. Vlak vyrazil do stanice Kamenice nad Lipou, kde již jeho příjezd očekávalo několik stovek diváků, kteří si nechtěli tuto zajímavou akci nechat ujít.

Zvlášť pro děti to byl nezapomenutelný zážitek. Mohly vidět zblízka dvě bafající, kouřící a oblaka páry vypouštějící lokomotivy. Ty odvážnější si troufly vystoupat po schůdkách a prohlédly si prostor pro strojvedoucího a topiče a vlastnoručně vyzkoušelyi píšťalu lokomotivy.

Na nádraží v Kamenici se v dobových kostýmech shromáždila městská radav čele se starostou, zastupitelé úřadů a další vzácní hosté. Také zde vyhrávala dechová hudba lidové písně a všechny přítomné přivítal jménem města tamní starosta. Pro návštěvníky byly připraveny vepřové hody a ani ve vlaku nechyběl bufetový vagon.

V Kamenici měli návštěvníci také možnost vidět „dozbrojování" obou parních lokomotiv. Členové Sboru dobrovolných hasičů v bílých uniformách a dobových přilbách doplňovali pomocí stříkačky z historického hasičského auta zásobníky vody na obou lokomotivách. Na své si tak přišli také fotografové a kameramani, kteří tuto událost se zájmem zachycovali. Kamery a fotoaparáty bylo vidět vlastně téměř po celé trase, kudy vlak projížděl. Všude si milovníci parních lokomotiv pořizovali záběry z této historické jízdy.

Po krátké zastávce v Kamenici vyjel vlak do stanice Černovice u Tábora, kde se odehrál stejný ceremoniál jako v předchozí stanici. Také tady očekával příjezd vlaku velký počet diváků, kteří obsadili prostory nádraží. Ve 14 hodin se historický vlak vydal na zpáteční cestu.
A jak vypadala situace tehdy před 110 lety, 23. prosince 1906?

Před nádražní budovu se dostavili členové městské rady a zastupitelé obce Černovice v čele se starostou. Byli přítomni tamní hasiči, řemeslníci s krojovanou družinou řezníků a samozřejmě velký počet diváků z řad obyvatel obce a okolí. Mnozí totiž viděli parní vlak poprvé v životě, a byl to pro ně nezapomenutelný zážitek.

Takové jsou začátky úzkokolejné dráhy Jindřichův Hradec – Obrataň, které se začaly psát před 110 lety.

Připomenu ještě jednu zajímavost z první jízdy vlaku. Z tehdejších dobových pramenů vyplývá, že vlak tehdy přijel do Černovic se značným zpožděním, které bylo zaviněno sněhovými závějemi a bariérami někdy až dva metry vysokými. Z těchto důvodů také nedojel do cílové stanice v Obratani. Proto i tentokrát bylo při oslavách od jízdy do Obrataně upuštěno.

Poděkování a uznání patří celému kolektivu pracovníků jindřichohradeckých místních drah, kteří tuto oslavu zorganizovali a uskutečnili.
Úzkokolejná dráha Jindřichův Hradec – Nová Bystřice, která byla uvedena do provozu v roce 1897, tedy o devět let dříve, si v příštím roce připomene 120. výročí trvání. Obě tratě patří jak k jihočeské krajině, tak i nám všem. Jde o historickou a technickou památku a turistickou atrakci, a to jak okresu, tak i kraje a republiky. Je jedinou u nás a její oblíbenost stále stoupá.

S touto, dá se říci, raritou se můžeme pochlubit jak tuzemským, tak i zahraničním návštěvníkům. Jízda těmito vlaky má své kouzlo a zvláštní romantiku a návštěvníkům zůstanou nezapomenutelné vzpomínky. Však také jindřichohradecké úzkokolejky patří, vzhledem k unikátní souhře technických zvláštností, dlouholeté historii i jedinečnosti okolní krajiny, k nejnavštěvovanějším turistickým cílům.

Dlouhodobý zájem cestujících umožňuje jindřichohradeckým místním dráhám vypravovat pravidelné parní vlaky a mezi zaměstnanci JHMD se tak udržují při životě technické znalosti a dovednosti předešlých generací, které jinde již dávno upadly v zapomnění.

Miroslav Král, Třeboň