Červenořečická radnice na sklonku září dokonce volala humpolecké profesionální hasiče, neboť na vodě se objevil charakteristický zelený povlak a s ním navíc podivné bílé skvrny.

Po deseti dnech se situace uklidnila, i když otázkou, zda natrvalo. „Teď, v pondělí 5. října to prý bylo ještě horší než onoho 27. září, kdy jsem volal hasiče. V úterý 6. října jsem se tam byl znovu podívat a voda byla v pořádku," popsal poslední vývoj na Trnávce červenořečický místostarosta Du-šan Obranec.

Sinice na Trnávce na přelomu září a října jsou do jisté míry překvapením. Po celé léto zde byla voda křišťálově čistá, Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina ji po celou koupací sezonu hodnotila jako vhodnou ke koupání, a to bez jakýchkoliv omezení.

Nežádoucí nálezy z posledních dní překvapily i Obrance. „Nepamatuji, že by se tady někdy něco podobného vyskytlo," marně pátral v paměti místostarosta nedalekého města.

Za asistence hasičů 27. září byla přehrada nejvíc poznamenána sinicemi za mostem. Zjištění z počátku tohoto týdne se týkala vody v blízkosti červenořečické pláže.

Rekreanti už dávno místo opustili a rybáře sinice ze břehů Trnávky nevyhnaly. „Rychlejšímu rozkladu sinic by pomohlo ochlazení. Kvůli jejich současnému masivnímu výskytu na Trnávce ale žádné negativní dopady nečekáme," zdůraznil Hugo Roldán, mluvčí Povodí Vltavy, kam Trnávka patří.

Den po prvním zjištění masivního výskytu sinic se na Trnávku vypravil odborník na problematiku vodních květů sinic Petr Znachor. „V přítokové zóně nádrže Trnávka došlo k nadměrnému rozvoji sinic a vytvoření vodního květu, jehož přesnou příčinu nelze bez dalších měření blíže upřesnit," napsal Znachor, vědecký pracovník Hydrobiologického ústavu, který je součástí Biologického centra Akademie věd ČR v Českých Budějovicích, do zprávy pro červenořečickou radnici.

Mikrobiologická analýza vzápětí ukázala, že se jednalo o přemnožení druhu Woronichinia naegeliana, který se běžně vyskytuje na celé řadě tuzemských nádrží.

Z hlediska dopadu na životní prostředí nechtěl dělat hned definitivní závěry, nicméně zjištěný stav označil za dočasný a v měřítku přehradní nádrže Trnávka za lokální.

Sinice a s nimi se rozkládající akumulovaná biomasa se nacházely pouze v horní části nádrže. „Osobně jsem odebral vzorky z několika míst v podélném profilu nádrže a směrem ke hrázi je patrné výrazné zlepšení kvality vody. Samozřejmě situace se může velmi rychle měnit, svoji roli hraje zejména počasí a vítr, který může biomasu sinic poměrně rychle přesouvat z místa na místo," doplnil ve své zprávě Znachor.