Pitvu uhynulých exemplářů a chemické analýzy obsahu jejich vnitřností provedli pracovníci Státního veterinárního ústavu v Jihlavě. „Pitva potvrdila akutní intoxikaci z vnějšího prostředí. Je tedy velmi pravděpodobné, že všichni ptáci uhynuli po pozření otrávené návnady. K otravě zřejmě došlo zatím neznámým přípravkem, pravděpodobně pesticidem nebo herbicidem, tak zní laboratorní závěry veterinářů,“ uvedl Erik Geuss, ředitel České inspekce životního prostředí.
Jed karbofuran, který bývá nejčastější prokázanou příčinou otrav volně žijících zvířat, při pitvě tentokrát v tělech uhynulých ptáků nalezen nebyl.

O jakou látku se konkrétně jednalo, však laboratoř přesně nezjistila. „Způsobením úhynu těchto pěti exemplářů káňat lesních mohlo dojít k několika trestným činům. Ať už se jedná například o týrání zvířat, pytláctví, nebo neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami. Proto jsme podali Policii České republiky trestní oznámení na neznámého pachatele,“ doplnil Erik Geuss.

Káně lesní je dravec, který patří mezi druhy živočichů přímo ohrožené vyhynutím nebo vyhubením podle zákona o obchodování s ohroženými druhy.

Podle zákona o myslivosti patří mezi druhy zvěře, jejichž lov je zakázán mezinárodními smlouvami. Tentýž zákon pak stanovuje, že lov zvěře smí být prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám mysliveckým, zásadám ochrany přírody a zásadám ochrany zvířat proti týrání. „Zakazuje se lovit zvěř způsobem, jímž se zbytečně trýzní, trávit zvěř jedem nebo ji usmrcovat plynem,“ informoval ředitel České inspekce životního prostředí.

Přesné informace o rozsahu nelegálního zabíjení vybraných druhů volně žijících zvířat lze pouze odhadovat, neboť se předpokládá, že převážná část otrávených nebo ulovených jedinců není nalezena. Dle dostupných informací se jen v roce 2016 podařilo v Česku prokázat 34 otrav dravců, včetně druhů silně a kriticky ohrožených. V roce 2017 se potom jednalo o dvě prokázané otravy, a to káněte a krkavce.