Ke kácení byly určeny stromy se zpravidla zhoršeným zdravotním stavem nebo sníženou provozní bezpečností. Kácení a likvidaci stromů budou zajišťovat technické služby města.

Pelhřimovská radnice proto žádá občany bydlící v předmětné lokalitě o shovívavost a dodržování bezpečnosti v průběhu vykonávaných prací.