V rámci projektu bude vybudován nový chodník v délce asi 143 metrů, z povrchu ze zámkové dlažby. Chodník bude bezbariérový, včetně úprav pro nevidomé. Rozpočtové náklady stavebních prací činí 680 tisíc korun včetně DPH, skutečné náklady budou známy až po provedení soutěže na výběr dodavatele stavebních prací. Náklady na vypracování příslušné projektové dokumentace činily 42 350 korun, včetně DPH.

Na realizaci tohoto projektu bude podána žádost o dotaci konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem 2. výzva MAS Královská stezka IROP.

Výše dotace je 95 %, zbývajících 5 % je spolufinancována z pokladny žadatele, to jest města Ledeč. Minimální výše dotace je 200 tisíc, maximální výše 1,5 milionů korun. Město Ledeč chce ale chodník vybudovat i bez ohledu na to, jestli dotace dostane.