„Jedná se například o lednice nebo pračky, které nyní zabírají hodně místa v budově technických služeb v Nádražní ulici,“ vysvětlil pacovský starosta Lukáš Vlček.

Město začalo s investicemi do odpadového hospodářství už v loňském roce.

Vybudovala se příjezdová komunikace k Šimpachu a kompostárna. Lidé mohou na sběrný dvůr navážet mimo jiné i stavební suť. Přesto město stále řeší problémy se znečištěním veřejných prostranství a parků.

„Lidé nevědomě odkládají odpad tam, kam nepatří. Jedná se o Starodvorskou ulici a vchod do Sovova parku z Jetřicovecké ulice. V případě dopadení viníků bude město Pacov náklady spojené s úklidem vymáhat,“ dodal starosta s tím, že kompostárna pro biologický odpad na Šimpachu je otevřena zdarma třikrát v týdnu. Navíc jsou pořádány pravidelné svozy.

Letos byla do sběrného dvora investována částka patnácti milionů korun. Dvacet procent zaplatila městská pokladna, zbytek peněz byly dotace z operačního programu Životní prostředí.