Spolu s archeologem Petrem Duffkem, který byl na půdě synagogy už v lednu, přizvali představitelé spolku Tikkun další důležité odborníky. Archeologického průzkumu půdy se teď zúčastní také tým Židovského muzea v Praze nebo odborná garantka z Národního památkového ústavu Telč Terezie Vohralíková.

Tým Židovského muzea v Praze chce prozkoumat genizu, tedy sbírku liturgických předmětů, která by mohla být na půdě uložena. Ve spolupráci s Terezií Vohralíkovou chce majitel synagogy udělat sondu do omítky, díky níž by se mohlo zjistit, zda se nedochovala nějaká původní výmalba. Při zběžné lednové prohlídce půdy pacovské synagogy byly nalezeny zbytky tóry a nějaké předměty, které by mohly být pozůstatky původního mobiliáře.