Školáci se tu sejdou už počtvrté. „Už proběhly tři workshopy, tentokrát máme na programu fyziku. Jedná se v podstatě o laboratorní pokusy, ze kterých jsou účastníci nadšení,“ přiblížil celou akci zástupce ředitelky Václav Lašťovička.

První workshop se na Základní škole Osvobození uskutečnil 15. března, kdy byla na programu fyzika. Konkrétně sledování silového působení a pohybu. Následovala chemie, během níž si účastníci mohli vyzkoušet analýzu chemických vlastností běžně dostupných roztoků, například měření pH.

Zatím posledním zajímavým odpolednem byla hodina přírodopisu. Martina Belžíková zájemcům přednášela o biologii rostlin a organismů. Studenti pelhřimovského gymnázia si vyzkoušeli měření oxidu uhličitého, který vzniká při kvašení pivních kvasnic, nebo transpirační tlak v rostlině.

Program je určený pro širokou veřejnost. „Zveme mimo jiné i ostatní školy z Pelhřimova, především osmé a deváté ročníky, ale přínosné je to i pro střední školy. Nyní přijde Základní škola Komenského,“ prozradil Lašťovička.

A v čem to účastníkům vlastně pomůže? „Workshopy slouží k rozvoji kreativity. Děti měří pomocí speciální techniky, vidí jádro dané věci a lépe pak pochopí princip jejího fungování,“ objasnil zástupce ředitelky.

Kreativní odpoledne jsou přínosná i pro vedení ostatních škol. „Je to dobré i pro ředitele, protože mohou vidět přístroj, který je finančně poměrně nákladný, v praxi,“ sdělil Lašťovička.

Uplatnění měřících předmětů je široké. „Do budoucna bychom to chtěli občas využívat i v běžné výuce. Žáky by tak mohly více nadchnout přírodovědné předměty a vyučovací hodiny by se tak pro ně staly atraktivnější,“ uzavřel Lašťovička.