První návštěvníci mířili do bran areálu v sobotu 6. dubna hned krátce po desáté hodině, kdy kastelán z Orlíka Pavel Koubek objekt otevřel a začal prodávat první letošní vstupenky.

Na hrad zamířila i zhruba stopadesátičlenná skupina rodin s dětmi, jimž začínal program připravený rodinným centrem Domeček, které působí v rámci Střediska volného času Humpolec, už v lese pod Orlíkem.

Návštěvníci si na hradě dopřáli výstup na rozhlednu, představení havlíčkobrodské skupiny historického šermu Páni u Lichtenburku a někteří i opékání špekáčků.