Tehdy byla travnatá plocha okolo kostela na náměstí osázená vzrostlými hlohy.)

„Vlastní realizace je rozdělena do dvou samostatných etap, kdy v první etapě dojde k odstranění všech jehličnatých dřevin. Ve druhé pak dojde k obměně všech hlohů na náměstí a zároveň k výsadbě hlohů kolem kostela," přiblížil místostarosta Pacova Tomáš Kocour.

Obvod kostela lemoval živý plot

Na historickém snímku je vidět, jak vypadalo náměstí Svobody v Pacově v první polovině minulého století. Plocha u kostela původně sloužící jako hřbitov byla v 1. polovině 20. století osázena hlohy a její obvod byl vymezen stříhaným živým plotem. V 60. letech minulého století pak byly mezi tyto hlohy vysázeny různé druhy jehličnanů. Během dalších let pak došlo k odstranění živého plotu a vykácení hlohů.

Čas zapracoval

Současné hlohy, které se nacházejí po obvodu náměstí, pocházejí rovněž z 1. poloviny 20. století a jsou vlivem stáří, stanovištních podmínek a v minulosti často nevhodných zásahů stále méně vitální.

„Životnost hlohů na náměstí se však snažíme prodloužit, proto je péče o ně svěřena odborné arboristické firmě. Chci zdůraznit, že ke druhé etapě přistoupíme, až to bude nezbytně nutné," upozornil místostarosta.