Součástí investiční akce, kterou vedení města dokončilo v průběhu října, bylo pořízení varovného a informačního systému, tedy rozhlasu, dvou vodoměrných stanic a vodočetné latě na vodních tocích Kamenice a Včelnička a zpracování digitálního povodňového plánu.

Tento projekt vyšel celkem na 3,37 milionu korun. „Z toho 2,36 milionu korun je hrazeno z fondu soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí,“ informoval místostarosta města Jaromír Pařík.

Ve městě, ale i všech místních částechm je v nově nainstalováno celkem 79 bezdrátových hlásičů s 198 reproduktory. Tento systém tak výrazně posílí dosavadní informační systém SMS infokanál.

Vedení Kamenice nad Lipou žádá občany, aby neprodleně nahlásili závadu, pokud by slyšitelnost rozhlasu byla v některých částek či úsecích města omezená. „Pro rychlejší identifikaci závady je vždy nutné uvést číslo bezdrátového hlásiče na daném sloupu,“ doplnil Jaromír Pařík.