Vyplývá to z dat, která zpracovala a na konci loňského roku uzavřela matrika na pelhřimovské radnici. Ze stejného zdroje je i informace, že v roce 2018 se na radnici uskutečnilo jedenáctkrát takzvané vítání občánků, jichž se zúčastnilo dohromady 116 dětí.

Na matrice spočítali i všechny sňatky v Pelhřimově v uplynulém roce. „V loňském roce bylo v Pelhřimově uzavřeno celkem 151 manželství, z toho 21 sňatků bylo církevních,“ uvedla v aktuální zprávě mluvčí pelhřimovské radnice Andrea Unterfrancová.

Snoubenci byli oddáváni na radě míst. Kromě pelhřimovské radnice také třeba v kapli sv. Kříže, v kostele sv. Víta, v zámků pánů z Říčan, na Váňově statku v Dubovicích, v Hodějovickém mlýně nebo v kostele Nanebevzetí P. Marie v Chvojnově. Jeden sňatek byl uzavřen i na trochu neobvyklém místě – ve sklepě domu čp. 836 v Pelhřimově.

Na matrice také vědí, že se v Pelhřimově loni slavila jedna zlatá svatba a jedna svatba diamantová.

Pelhřimovská matrika eviduje také 502 úmrtí.