Na programu budou ukázky předjíždění doprovodu techniky ozbrojených sil, ukázky situací, k nimž může docházet na křižovatkách, jimiž kolony vojenských speciálů projíždějí i ukázky vyjíždění takové kolony. Během dopoledního programu, který na letišti Kámen potrvá zhruba od půl desáté do dvanácti hodin, dojde na i na dva crashtesty.

Na letišti, ale i na silnici na směrem na Tábor, neboť vojenská technika dorazí na ukázky právě z táborských vojenských útvarů, bude k vidění pět vozidel Pandur II KBVP, dvě Tatry 810, Land Rover Deffender 110 i další technika, kterou disponuje Armády České republiky.

Akce na letišti Kámen, jehož vlastníkem je v současnosti Technický a zkušební ústav stavební Praha, je první svého druhu České republice.

Důvodem je blížící se květnový přesun vojsk americké armády přes naše území, který se bezprostředně dotkne Vysočiny. „Půjde o historicky největší přesun vojsk vojenskými kolonami,“ poznamenala k dubnovým ukázkám na bývalém vojenském letišti Veronika Vošická Buráňová, krajská koordinátorka dopravní prevence BESIP pro Kraj Vysočina. BESIP je spolu s Velitelstvím vojenské policie Tábor a společností Saferoad pořadatelem akce.

Podle Nikoly Hájkové z táborského Velitelství vojenské policie má akce sloužit obecně ke zvýšení informovanosti motoristické veřejnosti při setkání s vojenskou kolonou v silničním provozu.