Nejprve šlo o křížovou cestu od studánky ke kostelu a pak o oltář českých patronů, jehož součástí je i schránka s unikátní kopií svatováclavské koruny (na snímku). „Oltář je povzbuzujícím svědectvím víry našich předků, kteří i v těžkém období války byli do svého středu ochotni postavit Boha," řekl vikář.

V připomínce svatého Václava, jehož ostatky koruna obsahuje, Stehlík v promluvě zmínil mj. to, že národní světec by měl být vzorem v tom, že i vládnutí je služba. „Ukázal cestu, na čem máme budovat naší zemi," dodal vikář. Slavnosti se účastnilo přes sto lidí, po mši se u oltáře utvořila fronta zájemců o jeho prohlídku. Hlavní podíl na obnově obou klenotů má restaurátor Jaroslav Benda.