Co se opraví letos, ukážou nejbližší týdny. „Máme předběžný rozpočet a podáváme žádosti o dotace,“ poznamenala Gabriela Vašáková, která zastává v pelhřimovském římskokatolickém vikariátu, po nějž obrataňský kostel spadá, post technika vikariátu.

Opravy doposud byly a také v dalším období budou hrazeny z více zdrojů. Na financování se podílejí farnost, obec, Kraj Vysočina i Ministerstvo kultury prostřednictvím havarijního programu. „Na ministerstvo jsme podali žádost o dotaci už v lednu, termín pro žádost o dotaci na kraj byl stanoven do 15. února. Obec se podílí deseti procenty,“ řekla k financování Gabriela Vašáková.

O úspěchu žádostí o dotace by mělo jasno v dubnu.

Letos se vrátí na církevní stavbu z první poloviny čtrnáctého století krov. Ten byl snesen na prostranství v sousedství kostela už v roce 2018, už třetím rokem poutá pozornost kostel bez střechy. Tesaři některé díly zcela vyměnili, některé stačilo protézovat.

Zaplachtovaná opravená konstrukce zůstala na prostranství přes zimu. „Opravený krov je zajištěný proti dešti, sněhu i vniknutí cizích osob,“ připomněla Gabriela Vašáková.

Na krov se vrátí šindelová střecha. Šindel ale položí tesaři až po opětovné instalaci konstrukce na samotný obrataňský kostel. Jednak kvůli technologickému postupu a pak i s ohledem na váhu materiálu, manipulace s kompletní střechou by byla obtížnější.

Letos chtějí ve vikariátu i farnosti také zajistit korunu zdiva.

Práce na opravě střechy filiálního kostela sv. Petra a Pavla začaly v roce 2016, kdy byla snesena báň. Krov byl pak snesen v roce 2018, loni na jeho opravu padl celý rozpočet ve výši 878 tisíc korun.