Kontrolu, která by prošetřila, zda městu byla způsobena finanční újma při pokládkách černých staveb, však zastupitelstvo města na svém dubnovém zasedání neschválilo.

Při kontrole finančního výboru již v roce 2019 bylo přitom podle opozice zjištěno, že byly do staveb města opakovaně pokládány černé stavby.

Opozice dokonce starostu Karla Kratochvíla z ODS vyzvala k rezignaci, a to kvůli přetrvávajícím sporům na zastupitelstvu, údajným klientelistickým vazbám na úřadě a neochotě spolupracovat s opozicí. „Starosta města má lidi spojovat a prosazovat transparentní vedení úřadu. Toto se však v tuto chvíli neděje. Svoji nestrannost a dobrou vůli může ukázat tím, že podpoří například kontrolu černých staveb ve městě. A to neudělal. Místo toho zpochybňuje posudky soudního znalce, což mu vůbec nepřísluší. Máme v zastupitelstvu menšinu, takže jsme nebyli úspěšní. Bylo to však vyjádření naší dlouhodobé nespokojenosti s tím, co se na úřadě nyní odehrává,“ řekla zastupitelka za opoziční sdružení nezávislých kandidátů HumpolecGO! Zuzana Žaloudková.

Nepravdivá vyjádření

Podle slov starosty Karla Kratochvíla nechalo vedení humpolecké radnice celou situaci opakovaně posoudit a prověřit a žádné korupční jednání, obohacení nebo škoda městu nevznikly. „Stále dokola se opakující účelová, nepravdivá vyjádření a obvinění pana Zdeňka Rýznera, který nebyl do zastupitelstva ani zvolen, a jeho lidí z HumpolecGO! mě skutečně hrubě urážejí,“ řekl Karel Kratochvíl s tím, že podle jeho názoru se jedná o politikum, o prosazování zájmů jednotlivců, nikoliv o zájmy města.

Dodal také, že návrh na provedení soudního auditu je návrh soukromé osoby pana Rýznera, nikoliv návrh Finančního nebo Kontrolního výboru Zastupitelstva města Humpolce. „Ten, kdo má pocit, že se tady stal trestný čin, že město bylo ochuzeno a má na to svůj soukromý posudek, nechť podá sám trestní oznámení a nepožaduje po městě, aby si podalo nějaký svůj forenzní audit. Jakmile je celá věc předána trestním orgánům, tak si tyto orgány dělají vlastní posudky a vlastní forenzní audity,“ prohlásil na dubnovém zastupitelstvu humpolecký starosta.

Tím se chce starosta podle Zdeňka Rýznera ze sdružení HumpolecGO! zbavit zodpovědnosti.

Návrh forenzního auditu předkládal se souhlasem všech opozičních zastupitelů předseda kontrolního výboru a zároveň zastupitel Tomáš Voplakal.