Pracovníci specializované firmy tam totiž začali s plánovanou revitalizací zeleně. Rozsah prací je podle zástupců technických služeb města největší za posledních dvacet let.

K zemi padne deset stromů, u 59 bude provedena celková obnova. Jedná se o lípy, jírovce a javory, jejichž stáří je odhadováno na 70 až 80 let. Zásahy budou probíhat uvnitř hřbitova a kolem hřbitovních zdí.

Špatný zdravotní stav zeleně

Práce by měly být hotové do poloviny prosince, vše ale bude záležet na počasí. „Ke kácení a revitalizaci stromů dochází na základě závěru znaleckého posudku, který byl vypracován odbornou firmou. Rozsah prací je zřejmě největší za posledních dvacet let," řekla pro Deník za technické služby vedoucí střediska odpadového hospodářství a údržby města Eva Hamrlová. Posudek ukázal, že některé stromy či větve jsou ve špatném zdravotním stavu, a tím pádem hrozilo riziko jejich pádu.

Deník včera přímo na hřbitově oslovil některé návštěvníky tohoto pietního místa a chtěl slyšet jejich názor na probíhající revitalizaci. „Myslím si, že je to dobře. Prosvětlí to tu prostor a navíc některé větve mohou být nebezpečné, zvlášť když fouká vítr, tak mohou spadnout a někoho zranit. Když se vysází nová zeleň, tak proč ne," pověděla Marie Jílková z Pelhřimova. František Dejmek z Pehřimova měl obdobný názor: „Pokud stromy překážejí, likvidují hroby nebo jsou přerostlé, tak tu pravděpodobně nemají co dělat. Když jsou stromy menší, tak je to sympatické, milé, ale jakmile vyrostou, už pravděpodobně potřebují ošetření," přemítal František Dejmek.

Práce, které jsou nyní v plném proudu, zatím nijak významně provoz hřbitova neomezují. Stromolezci mají vždy bíločervenými páskami a kužely ohraničenou plochu, kam návštěvníci nesmějí vstupovat.

„Občané byli předem obeznámeni s plánovanými pracemi na hřbitově prostřednictvím webových stránek technických služeb i městského úřadu, informací uveřejněné v místním tisku a oznámením na vývěskách městského hřbitova. Přesto prosíme o zvýšenou opatrnost, ohleduplnost a respektování ohraničeného prostoru, kde práce probíhají, z důvodu ochrany vlastního zdraví," zdůraznila Eva Hamrlová.

Nové posouzení

Zda pokácenou zeleň na městském hřbitově příští rok nahradí nová výsadba, není zatím jasné. Po ukončení těchto prací totiž dojde k novému posouzení veřejné zeleně v této lokalitě. „Jejím závěrem může být další kácení, revitalizace nebo výsadba," dodala Eva Hamrlová. Předpokládaná částka současné revitalizace činí 400 tisíc korun.

Poslední větší zásah byl na hřbitově proveden před patnácti lety, kdy se začaly postupně kácet přerostlé thůje a do současnosti byly také pokáceny čtyři stromy – dvě lípy a dva habry.
Před deseti lety pak byla u některých stromů provedena bezpečnostní vazba a ořez větví.