Úkolem zkoušek je zjistit, zda ohaři jsou připraveni na aktivní působení v mysliveckých sdruženích. Akci pořádá Českomoravská myslivecká jednota, okresní myslivecký spolek Pelhřimov.

Sraz všech účastníků je v osm hodin. Poté bude probíhat veterinární přejímka, slavnostní zahájení, organizace zkoušek a rozlosování do skupin. Předpokládané ukončení je naplánované mezi 16. a 17. hodinou. V tomto časovém rozmezí se uskuteční i vyhlášení výsledků  a předání dokladů o vykonané zkoušce.

Všichni psi, kteří se lesní zkoušky zúčastní, musí mít průkaz o vakcinaci, obsahující záznam o provedené vakcinaci proti vzteklině, psinkovému komplexu a parvoviróze v době od třiceti dnů do jednoho roku před pořádáním akce.

Zkoušky se konají za každého počasí.