Přístupná bude od 8 do 18 hodin. „Vystaveny jsou tu trofeje ze zvěře ulovené v roce 2012 v celém pelhřimovském okrese. Jedná se hlavně o srnčí zvěř, ale máme tu i trofeje ze zvěře jelení, daňčí, mufloní a černé i lebky lišek a jezevců. Výstava je určena především myslivcům, kteří tak získají přehled o chovné úrovni zvěře na různých místech okresu. Zastoupeny jsou zde všechny honitby Pelhřimovska. Navíc mají myslivci zpětnou vazbu o chybách, které kdo udělal. Chovné kusy, u kterých myslivec špatně odhadl jejich věk a zastřelil je, přestože neměl, jsou označeny," vysvětlil Josef Nenadál z okresního mysliveckého spolku s tím, že přijít podívat se může ale i veřejnost. V pátek například výstavu navštívily i školy.