Výstava prezentuje pochopitelně obřadní roucha a další církevní textilie jako třeba ornáty či štoly. Ty sloužily duchovním v kapli Panny Marie Bolestné v obci Kámen a ve farnosti v Pošné, kde je kostel svatého Bartoloměje, a pro muzejní sbírky se je podařilo zachránit.

Pro obřadní roucha a další textilie je typické, že k nim patří hudba a vůně kadidla, ale vedle svého liturgického významu tyto předměty vynikají také krásou a zdobností, která se odvíjí od použitých drahocenných materiálů. Kurátorky výstavy jsou pracovnice Muzea Vysočiny Pelhřimov Markéta Skořepová a Gabriela Krejčová Zavadilová.