Tam uvidí svatou knihu v tolika podobách o jakých neměl tušení. Bible zapečené v chlebu, svatá kniha odolná proti ohni i vodě, bible s podpisem prezidenta Roosevelta, kterou si s sebou brali američtí vojáci na frontu. I svitek židovské tóry ze zvířecích kůží. „Jen pojďte dál. Máme tu k sedmi stovkám vydání ve více než stovce jazyků. Od roku 1549 až do dnešní doby. Od tištěných, ručně psaných až po ty moderní šířené elektronicky,“ zve Deník na prohlídku muzea Vladislav Donát, pastor a ředitel Malého muzea Bible ve Starém Pelhřimově.

K vidění jsou nevšední exponáty. „Mohu vám ukázat nejmenší bibli světa, k té je potřeba tisícinásobné zvětšení. Je totiž velká jako čtvereček pět krát pět milimetrů. Další vydání je vlastně jen kus kartonu a jehla a při točení slyšíme hlas, který z bible předčítá,“ popisuje Vladislav Donát další kuriozity.

Slovanská epopej Alfonse Muchy je v Pelhřimově. Jedná se ale o zmenšeninu kolekce obrazů.
Obří medvěd i malá Slovanská epopej. Muzeum rekordů v Pelhřimově láká na extrémy

Vlastnit náboženskou literaturu a dokonce ji šířit, bylo někdy hrdinství. V muzeu nechybí exkurze do doby po Bílé Hoře, kdy byla Bible kralická na indexu. „Třeba hospodář skrýval ve statku bibli nejen na půdě za trámy, ale také ve špalku na štípání dříví. Někdy se ty skrýše uchovaly až do dvacátého století. Za doby socialismu se náboženská literatura pašovala přes hranice v autech,“ upozorňuje ředitel na další část výstavy.

Dřív než existoval tisk, šířila se náboženská literatura opisem. Originální muzeum se pyšní skutečně vzácnými exponáty. Ukázkou ručně zlacené repliky Bible Václava IV. nebo 250 let starým svitkem tóry. „Měří asi 30 metrů, písaři to trvalo rok, než to celé napsal. Psal to jeden písař,“ ukazuje Donát do jedné z vitrýn.

Muzeum bible
Malé muzeum Bible je muzeum v Pelhřimově, založeno a otevřeno bylo roku 2016 a sídlí ve Starém Pelhřimově. Muzeum je zřizováno spolkem Biblický teologický seminář. Sběratelem biblí a správcem muzea je teolog Vladislav Donát. V muzeu jsou staré tisky, výtisky bible z 16. až 18. století. Důležitými vydáními jsou části Bible kralické, Melantrichova Bible, Lutherova Bible a další. Posléze jsou ve sbírkách uvedeny novodobé knižní výtisky bible. V části výstavy, která je věnována kuriozitám jsou vystaveny například Lego bible či Minecraft bible, bible v braillově písmu a další zajímavosti. V expozici je možné si vytisknout stránku bible na replice knihtiskového stroje.

Tóra je psaná na zvířecích kůžích. Muzeu ji věnovala americká nadace God's Ancient Library, která v Izraeli nakupuje staré svitky a předává je školám a muzeím po celém světě. Darovaný svitek je psaný na pergamenu ze semdapadesáti kusů hovězích kůží. Byl napsaný na začátku 19. století ve východní Evropě, asi v Sudetech. Patřil zřejmě chudší židovské komunitě, protože byl vícekrát opravován. U bohatších komunit bylo běžné nahrazovat původní svitek novým. Dnes by pořízení takového svitku stálo podle Donáta miliony.