Vypadáte spokojeně. Čeho si na tomto ocenění nejvíce vážíte?

Je to pro nás obrovské vyznamenání. Netušili jsme, že takto malé, provinční město může docílit takového hodnocení. Možná, že jsme si dosud ani neuvědomovali, jak dobře tu všechno funguje. Obzvláště pokud člověka obklopují převážně kritické připomínky. Sklony vidět jenom tu odvrácenou stránku věci mezi lidmi přece jenom převažují.

Tyto přidružené problémy ale na druhou stranu nelze popřít.

To by ani nebylo správné. Všichni víme, jak velké potíže působí zejména v některých částech města zvýšená doprava. A přiznávám, že některé tyto nesnáze vpodstatě nemají kompromisní řešení. Toto ocenění proto považuji jako určité zadostiučinění pro všechny občany za všechny tyto potíže a zároveň jako důkaz, že naše město kráčí správným směrem. Průzkum se totiž netýkal pouze vztahu město – podnikatel. Zohledňuje i obecné životní podmínky. Ani v tomto kritériu jsme rozhodně nepropadli.

Jakým směrem hodláte napnout síly, abyste současné pozice obhájili?

Vzhledem k situaci, která v nyní ve světě panuje, považujeme za vhodné podporovat v rámci možností samosprávy spíše menší a střední firmy a zároveň mít pestré portfolio podnikatelských aktivit. Spoléhat na jednoho velkého zaměstnavatele by mohlo v případě jeho potíží znamenat velké sociální nesnáze.

Můžete být konkrétnější?

Jmenujme třeba světelskou sklárnu, proslýchá se cosi o problémech našeho Valea. Pokud by takto velký podnik uzavřel brány, mělo by to drtivý dopad na celé město.

Čeho si na humpolecké podnikatelské obci nejvíce vážíte?

Cením si jejich pochopení pro potřeby města, jsou jeho pevnou součástí. Jejich akceschopnost se prokázala mnohokrát, ať už šlo o rychlou obnovu zimního stadionu či o podílnictví na kulturním životě. Všechno je to o jednání, kterému se oni nebrání.