Doprava bude vedena místo stávajících ulic Pichmanova a K. H. Borovského, kam byla nasměrována v návaznosti na výstavu kruhové křižovatky u kina, nově obousměrně ulicí Boženy Němcové a následně do ulice Dolnokubínské a Arch. Janáka. Tam naváže na stávající objízdnou trasu.