Během oprav, které budou trvat až do poloviny listopadu, nebude možný průjezd a ani průchod přes stavbu. „Na opravu mostu bylo vydáno stavební povolení, které nepředepisuje vzhledem k velmi technické a finanční náročnosti zhotoviteli zbudování provizorního přemostění a ani lávky pro pěší,“ informoval starosta Kamenice nad Lipou Jaromír Pařík.

Součástí opravy budou také úpravy v přechodových oblastech před a za mostem. Celková délka opravy mostu II/639-001 se silnicí II/639 je 57 metrů. V rámci uzavírky silnice II/639 budou navíc dělníci pracovat na pokládce kabelu vysokého napětí, který povede chodníkem od trafostanice společnosti E.ON k budově kina. Za mostem bude také vyměněna část veřejného osvětlení.

Řidiči, kteří cestují tímto směrem, musí využívat navrženou objízdnou trasu. Ta vede z Kamenice nad Lipou přes Rodinov do Žirovnice a odtud dále přes Metánov, Častrov do Antonky a zpět.

Dopravní obsluha zastávky Kamenice nad Lipou, U zámku bude po dobu uzavírky dočasně přemístěna na stávající zastávku Kamenice nad Lipou, autobusové nádraží. Také dopravní obsluha zastávky Kamenice nad Lipou, Antonka bude po dobu uzavírky dočasně přemístěna do vhodného a bezpečného místa v blízkosti křižovatky silnice II/639 se silnicí III/0391 na Antonce ve směru objízdné trasy.