Nový most přes říčku Bělou už opět spojuje centrum města s lokalitou Na Obci, současně už také zmizela provizorní lávka, která v době stavby umožňovala alespoň pěší spojení.

Původní most byl ve špatném technickém stavu, z tohoto důvodu došlo k jeho zásadní rekonstrukci, kdy byla vyměněna kompletní nosná konstrukce.

Situační uspořádání nového mostu zůstalo stejné jako u mostu předešlého, rekonstrukce se odehrávala v době od 3. dubna do 31. července.