V úterý tam totiž vystoupily děti z kroužku Zpívánky a děvčata z pěveckého sboru Podkolenky. Po příjemném vystoupení plném písniček s jarní tématikou, které přítomné babičky a dědečky potěšilo, se pak všichni odebrali k nedaleké řece Bělé. Tam společně  vyhodili slaměnou figuru Morany, která symbolizuje vynášení smrti a vítání jara.