Veterináři nařídili mimořádná opatření, která se dotknou všech včelařů v okolí.
Ochranná opatření se týkají všech chovatelů včel, kteří mají své stanoviště v ochranném pásmu. „Škody kvůli moru vznikly „pouze" tomu včelaři, u kterého se zmíněná nákaza objevila. Dotčený včelař ale může požádat stát o náhradu," informoval ředitel Krajské veterinární správy Kraje Vysočina Božek Vejmelka.
Do ochranného pásma spadají katastrální území Jakubín, Heřmaneč u Počátek, Štítné, Vlčetín, Žirovnice, Litkovice, Vesce u Počátek, Bělá u Horní Cerekve, Léskovice, Metánov, Lhota u Kamenice nad Lipou, Počátky, Pelec, Polesí u Počátek, Veselá u Častrova, Stojčín, Stranná u Žirovnice, Častrov, Ctiboř u Častrova a Cholunná.

NESMÍ JE PŘESOUVAT

Včelaři vyjmenovaných obcí na Pelhřimovsku musejí nejpozději do 20. června odevzdat směsný vzorek k laboratornímu vyšetření. „Chovatelům se také zakazuje přemisťování včelstev nebo matek z ochranného pásma za účelem obnovení chovu," uvedl jedno z opatření v ochranném pásmu Božek Vejmelka.
Přemístění v rámci ochranného pásma je možné pouze se souhlasem krajské veterinární správy po předložení negativního vyšetření na mor včelího plodu.

Kraj Vysočina letos poprvé v historii poskytl dotaci na celoplošné vyšetření moru včelího plodu.
Pokud výsledky vyšetření výskyt moru potvrdí, včelař musí včelstva a všeho, co s ním souvisí, zlikvidovat. „K totální likvidaci celého úlu včetně usmrcených včel a dalšího obsahu, veškeré nářadí a pomůcky, které přišly do styku s napadeným včelstvem, dochází v případě, že je napadeno více než patnáct procent včelstva," řekl Karel Parkan, jednatel včelařské organizace Počátky, které se mimořádné veterinární opatření také týká.

Karel Parkan dovysvětlil, že pokud je to méně než patnáct procent, likvidována je pouze napadená část.
Mimořádná opatření v souvislosti s výskytem moru včelího plodu se ale netýkají všech počáteckých včelařů. „Vzhledem k tomu, že naše stanoviště máme umístěné v chráněné krajinné oblasti Lisovy poblíž obce Horní Vilímeč, tak už do ochranného pásma nespadáme," pověděl Jiří Kukla, spolumajitel rodinného Včelařství Kuklovi z Počátek.

Za nesplnění nebo porušení veterinárních opatření hrozí včelaři pokuta ve výši až 50 tisíc korun.