Její nynější odstavení mohou pocítit například také vodáci, kteří by chtěli v těchto dnech sjíždět řeku Želivku, jelikož elektrárna z důvodu rekonstrukce nepouští v určitých termínech do řeky vodu. Kvůli opravám elektrárny je rovněž uzavřená štola, takže voda upouštěná ze „spodku" Sedlické přehrady teče pouze původním korytem Želivky.

Na všech třech turbínách označených T1, T2 a T3, jež se pracovně a poeticky nazývají Emilka, Jirka a Anka silák, jsou postupně prováděny kompletní generální opravy, které zahrnují mimo jiné výměnu hydraulických, mazacích a chladících systémů.

Podle slov Jana Bártíka, jednatele společnosti První elektrárenská, která od privatizace elektrárnu vlastní, jsou rovněž postupně převíjeny a generálně opravovány jednotlivé generátory.

„V současné době měníme řídící systémy a rozvaděče, což je spojeno s úplnou odstávkou elektrárny z provozu. Tuto středu bylo zahájeno oživování řídících systémů a zkušební provoz soustrojí TG1 a TG2," doplnil Jan Bártík a dodal, že do jednoho týdne právě od této středy by se mělo vše doladit a obě soustrojí by tak „najela" na běžný provoz.

Poslední soustrojí TG3 by pak podle jeho informací bylo uvedeno do provozu ještě na podzim tohoto roku.

Rekonstrukce století

Po výměnách transformátorů za nízkoztrátové a výměně spínací techniky v minulých letech tak bude dokončena kompletní modernizace elektrárny odpovídající požadavkům doby. Podle Jana Bártíka byla obdobná rekonstrukce elektrárny naposledy prováděna v osmdesátých letech minulého století.

Aneta Slavíková