Po této nabídce skočilo hned deset studentů, kteří s realizací svých nápadů okamžitě začali.

Mladí umělci z předmětu počítačová grafika a specializace – příprava na střední a vysokou uměleckou školu mohli ke své tvorbě využít svou veškerou fantazii. Držet se ale také museli určitého zadání. Logo by totiž, podle přání charity, mělo zobrazovat vztah k její činnosti a také k městu Pelhřimov.

Z deseti žáků, kteří na tvorbě loga pracovali, byli vybráni tři nejlepší. Ti potom svůj výtvor převedli do počítačové podoby.
Na třech nejpovedenějších návrzích loga, která jsou laděna do červenobílé barvy, se objevují semknuté ruce, postava poutníka a poslední návrh zobrazuje pelhřimovské náměstí. Všechny tyto tři varianty spojuje jeden stejný znak, a to kříž, který se objevuje i v hlavním logu charity.

Na schválení loga ale Základní umělecká škola Pelhřimov čeká už téměř čtyři měsíce. „S prosbou o vytvoření loga nás pelhřimovská charita oslovila během března. V květnu jsme charitě předložili tři varianty, jak by vzhled loga mohl vypadat. Od charity nám ale ještě bohužel nepřišla žádná zpětná vazba," prozradila učitelka ze ZUŠ Pavla Šustrová. Návrhy zatím nejsou v konečné verzi. „Všechny tři návrhy jsou pěkné. Žáci, kteří je vytvořili, jsou velmi nadaní a šikovní. Zatím jsou to ale rozpracované návrhy, a tudíž nejsme rozhodnuti, který zvolíme," vysvětlila projektová manažerka Oblastní charity Pelhřimov Jaroslava Šmrhová.

Zástupci charity a umělecké školy se mají sejít v příštím týdnu, aby hledání loga z trojice návrhů dokončili.
Práce žáků ZUŠ mohou obyvatelé města vidět například i v Děkanské zahradě. Dalším místem, kde jsou díla pelhřimovských umělců k vidění, je například Městská knihovna Pelhřimov.

Mladí návrháři

Jan Novotný, 14 let
Dominik Švejda, 13 let
Kamila Kalašová, 13 let