„Muži pod rouškou stmívání doslova vypadli na vozovku z podvozkového prostoru bulharského kamionu,“ řekla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Navíc tři osoby, které se postupně zvedly z vozovky, se vydaly na útěk k blízkému lesu, což bylo na první pohled velice podezřelé. Jedna z přivolaných hlídek následně osoby vypátrala. Hned při první komunikaci policistů s muži bylo zřejmé, že se jedná o cizince.

Muži u sebe neměli žádné cestovní doklady, které by je opravňovali k pobytu na území České republiky a nebyli tak schopni věrohodně prokázat svoji totožnost. Hlídce muži pouze uvedli, že jsou státními příslušníky Maroka a že jsou uprchlíci. „Všechny muže jsme zajistili a eskortovali na odbor cizinecké policie, kde jsme s nimi provedli prvotní úkony v rámci správního řízení, neboť vzniklo podezření, že cizinci vstoupili na území České republiky bez cestovního dokladu a pobývali na našem území bez platného oprávnění k pobytu, ač k tomu nejsou oprávněni,“ uvedl Oldřich Chaloupka, vedoucí odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.

Muži navíc porušili ochranné opatření ministerstva zdravotnictví, neboť vstoupili na území České republiky v době platnosti nařízení vyhlášeného k ochraně před zavlečením onemocnění Covid-19, neboť se na ně nevztahuje žádná výjimka. „Na základě těchto zjištěných skutečností jsme cizince eskortovali do policejních cel na pracovišti cizinecké policie,“ informovala Dana Čírtková. Policisté mužům udělali testy na Covid-19. U všech cizinců byly výsledky testu negativní.

Jak vyplynulo z výslechu cizinců, cílovými destinacemi, kam měli namířeno, byly státy západní Evropy. Dva uvedli území Španělska a Itálie a třetí místo nespecifikoval.

V podvozkové části kamionu cestovali v úkrytu až z Rumunska. Po provedených nezbytných úkonech byli všichni tři cizinci v úterý 24. listopadu umístěni do Záchytného zařízení pro zajištěné cizince do Bálkové za účelem předání podle readmisní dohody na území Slovenské republiky. Policisté se také zaměřili na řidiče kamionu, kterého k věci vyslechli a provedli ve spolupráci s celní správou důkladnou kontrolu jízdní soupravy. „Po provedeném šetření dospěli k závěru, že bulharský řidič kamionu neměl o skrytém převozu migrantů v podvozkové části ani tušení. Proto nebyl žádný zákonný důvod řidiče zadržovat,“ doplnila Čírtková.