Na týdenní sraz do Žirovnice se vydali ti, kteří se zajímají o neformální vzdělávání a nebojí se nahlédnout pod slupku tématu migrace. Projekt je mezinárodního charakteru a kromě Čechů se ho zúčastnilo ještě několik participantů.

Pozvání přijali zástupci z Francie, Řecka, Maďarska, Slovenska, Španělska, Polska a také Itálie. Jedná se o mezinárodní skupinu 28 účastníků, což vede nejen k možnosti konverzace v anglickém jazyce, ale také k poznání kulturních rozdílů, výměně zkušeností a nevšedních zážitků, jež s sebou každý z pracovníků s mládeží veze. Během zmíněného kurzu se pracovníci s mládeží školí o strategiích a opatřeních k řešení problémů a příležitostí, které pro mladé lidi vyplývají z migrace.

Činnosti a aktivity kurzu jsou zaměřené na to, jak zabránit negativním dopadům migrace, jako je marginalizace, na společnost. „Účastníci se dělí o své zkušenosti v této oblasti, osvědčené postupy a inovace v práci s mládeží související s tímto tématem,“ informovala koordinátor akce. Součástí kurzu je také zkoumání politiky Evropské unie a také se podíváme na vliv médií.

Migrace ovlivňuje celý svět, včetně Evropy. Je to klíčový rys našeho současného světa, který ale stále zůstává jedním z nejméně pochopených jevů. S rostoucím počtem migrantů je viditelný násilný extremismus. Kvůli těmto násilným extrémistům roste xenofobie a diskriminace přistěhovalců.

Pro omezení šíření negativního zobrazení migrantů v Evropě je důležité stanovit a udržovat tolerantní postoj mladých lidí. „Mladí lidé určují, jak bude vypadat budoucí svět, a proto považujeme za důležité, aby si pracovníci s mládeží uvědomovali příčiny, příležitosti a důsledky migrace, aby prohloubili a rozšířili místní aktivity v této oblasti,“ poznamenala koordinátor akce Petra Setlíková.

Dodala také, že protože jde o tréninkový kurs, rádi by navázali s účastníky následnou spolupráci v rámci programu Erasmus+ v oblasti neformálního vzdělávání.