Na týdenní sraz do Žirovnice se vydali ti, kteří se zajímají o neformální vzdělávání a nebojí se nahlédnout pod slupku tématu migrace. Projekt je mezinárodního charakteru a kromě Čechů se ho zúčastnilo ještě několik participantů.

Pozvání přijali zástupci z Francie, Řecka, Maďarska, Slovenska, Španělska, Polska a také Itálie. Jedná se o mezinárodní skupinu 28 účastníků, což vede nejen k možnosti konverzace v anglickém jazyce, ale také k poznání kulturních rozdílů, výměně zkušeností a nevšedních zážitků, jež s sebou každý z pracovníků s mládeží veze. Během zmíněného kurzu se pracovníci s mládeží školí o strategiích a opatřeních k řešení problémů a příležitostí, které pro mladé lidi vyplývají z migrace.

Činnosti a aktivity kurzu jsou zaměřené na to, jak zabránit negativním dopadům migrace, jako je marginalizace, na společnost. „Účastníci se dělí o své zkušenosti v této oblasti, osvědčené postupy a inovace v práci s mládeží související s tímto tématem,“ informovala koordinátor akce. Součástí kurzu je také zkoumání politiky Evropské unie a také se podíváme na vliv médií.

Ilustrační foto.
Neznají nic než vítězství, béčko Speřic kraluje

Migrace ovlivňuje celý svět, včetně Evropy. Je to klíčový rys našeho současného světa, který ale stále zůstává jedním z nejméně pochopených jevů. S rostoucím počtem migrantů je viditelný násilný extremismus. Kvůli těmto násilným extrémistům roste xenofobie a diskriminace přistěhovalců.

Pro omezení šíření negativního zobrazení migrantů v Evropě je důležité stanovit a udržovat tolerantní postoj mladých lidí. „Mladí lidé určují, jak bude vypadat budoucí svět, a proto považujeme za důležité, aby si pracovníci s mládeží uvědomovali příčiny, příležitosti a důsledky migrace, aby prohloubili a rozšířili místní aktivity v této oblasti,“ poznamenala koordinátor akce Petra Setlíková.

Dodala také, že protože jde o tréninkový kurs, rádi by navázali s účastníky následnou spolupráci v rámci programu Erasmus+ v oblasti neformálního vzdělávání.